Y Là Y, Hai Là Hai ()

Hoàn Tất (24/24)30M30S Võ Thuật

Bộ phim là câu chuyện của một vị sư phụ nói sao nghe vậy mang theo một đám đồ đệ kém cỏi đi từ Đông Bắc đến Giang Nam. Vốn dĩ quyết tâm tạo ra một thế giới cho riêng mình, lập một quán võ trở thành "anh hùng". Nhưng không ngờ tình cờ thế nào lại mở y quán và trở thành "đại phu".

Mở rộng