Wotakoi: Love Is Hard for Otaku ()

Vietsub #1

Hai công nhân văn phòng, những người cũng là người hâm mộ của văn hóa otaku, gặp gỡ và phát triển một mối quan hệ.

Mở rộng