Tôi Và Hai Anh Ấy ()

Hoàn Tất (24/24) Tâm Lý, Tình Cảm

Lấy bối cảnh là trường đại học Phong Linh, kể về cuộc sống sinh viên của cô gái tinh ranh cổ quái Lâm Viên, thiên tài Toán học Tiêu Ân, đàn anh khóa trên Bành Nhất Luân, cô bạn người nước ngoài Na Mộc…

Mở rộng