Sound of Metal ()

Full Âm Nhạc
Vietsub #1

Cuộc sống của một tay trống kim loại nặng được ném vào rơi tự do khi anh ta bắt đầu mất thính giác.

Mở rộng