LEGO Batman: The Movie – DC Superheroes Unite ()

Vietsub #1

Khi Joker và Lex Luthor tạo thành một liên minh, Batman phải hợp tác với Justice League để ngăn chặn họ.

Mở rộng