Không Thể Cưỡng Lại ()

Vietsub #1

Một chiến lược gia dân chủ giúp một cựu chiến binh đã nghỉ hưu cho Thị trưởng trong một thị trấn Trung Tây nhỏ, nhỏ.

Mở rộng