Một cặp đôi luật sư tài giỏi và thành công bảo vệ các quyền lợi đối nghịch trong hệ thống tư pháp, gây nên căng thẳng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ.

Mở rộng