Headspace: Hướng dẫn thiền định ()

Hoàn Tất (8/8)21phút/tập Khoa Học, Tài Liệu
Vietsub #1

Headspace đưa ra góc nhìn gần gũi ở dạng hoạt hình về lợi ích của thiền định, đồng thời giới thiệu các kỹ thuật và thiền định có hướng dẫn để giúp bạn bắt đầu tập thiền.

Mở rộng