Hậu trường: Rũ bỏ ()

Full21phút Tài Liệu
Vietsub #1

Góc nhìn về quá trình tạo ra một trong những loạt phim đầu tiên nhằm mô tả chân thực và khám phá các vấn đề liên quan đến cuộc sống của phụ nữ trong cộng đồng Hasidic.

Mở rộng