Gunda ()

Vietsub #1

Tài liệu xem xét cuộc sống hàng ngày của một con lợn và những người bạn đồng hành trang trại của nó: Hai con bò và một con gà một chân.

Mở rộng