Gỗ lớn ()

Hoàn Tất (10/10)40phút/tập Tài Liệu
Vietsub #1

Người khai thác gỗ nghiêm túc cùng đội ngũ trung thành chiến đấu với thiên nhiên khắc nghiệt và máy móc "khó tính" để chặt và vận chuyển gỗ quý trên Đảo Vancouver.

Mở rộng