Giữa Tâm Dịch ()

Vietsub #1

Năm 2024, một đại dịch tàn phá thế giới và các thành phố của nó. Tập trung vào một số ít người khi họ điều hướng những trở ngại hiện đang cản trở xã hội: bệnh, luật võ, cách ly và cảnh giác.

Mở rộng