Expired / Loveland ()

Full1g 50ph Tâm Lý, Tình Cảm
Vietsub #1

Trong một tương lai chưa được khám phá, hai linh hồn cứng rắn gặp nhau và đối đầu với nhau về những việc họ đã làm và những gì họ đã trở thành.

Mở rộng