Cái Giá Của Sự Thật ()

Vietsub #1

Một luật sư quốc phòng của công ty đảm nhận một vụ kiện môi trường chống lại một công ty hóa học tiếp xúc với tiền sử ô nhiễm lâu dài.

Mở rộng