Anomalisa ()

Vietsub #1

Một người đàn ông què quặt bởi sự thật của cuộc sống của anh ta trải nghiệm một cái gì đó khác thường.

Mở rộng